Sivuston käyttöehdot

Espoon Yrityskehitys Oy:n (0929533-5), jäljempänä “Palveluntarjoaja”, sivuston www.tilitieto.me, jäljempänä “Sivusto”, käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Palveluntarjoaja voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, pyydämme sinua ystävällisesti pidättäytymään Sivuston käytöstä ja ilmoittamaan asiasta meille.

TEKIJÄNOIKEUDET

Sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Sivustoa saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuston sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan erillistä kirjallista suostumusta.

LUOTTAMUKSELLISUUS

Sivuston käyttäjän tulee sitoutua pitämään luottamuksellisina sivustolta kopioimansa asiakirjat ja muun aineiston ja tiedon, ja olemaan luovuttamatta tai ilmaisematta niitä kolmansille osapuolille ilman Palveluntarjoajan erillistä kirjallista suostumusta. Käyttäjän tulee sitoutua huolehtimaan luovutetun luottamuksellisen aineiston säilyttämisestä huolellisesti. Luovutettu tieto voi olla sekä suullista että kirjallista tietoa.

Salassapitovelvoite ei kuitenkaan koske tietoja, jotka ovat julkisia tai tulleet julkiseksi muutoin kuin sivuston käyttäjän toimesta tai myötävaikutuksesta, tiedoista, jotka ovat todistettavasti olleet yleisessä tiedossa jo ennen kuin ne on luovutettu sivustolta, tai tiedoista, jotka sivuston käyttäjä on todistettavasti saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta.

Sivuston käyttäjällä on oikeus paljastaa luottamuksellista tietoa omille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen, milloin se on tarpeellista. Käyttäjän tulee kuitenkin sitoutua tiedottamaan työntekijöilleen ja alihankkijoilleen aineiston luottamuksellisesta luonteesta ja vaatimaan työntekijöiden ja alihankkijoiden noudattavan näiden käyttöehtojen mukaisia salassapitovelvoitteita.

VASTUUVAPAUS

Sivuston sisältö esitetään sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. Palveluntarjoaja ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei takaa Sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa sivujen saatavuudesta.

Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia. Sivustolta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Palveluntarjoajan toimesta eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden sivujen sisällöstä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Sivustollaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Palveluntarjoajan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

AINEISTON LÄHETTÄMINEN PALVELUNTARJOAJALLE

Lähettämällä aineistoa jollekin Palveluntarjoajan palvelimista, esimerkiksi sähköpostitse tai Sivuston välityksellä, käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Palveluntarjoajalle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä vastaa siitä, että aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, ja että käyttäjä on ennen aineiston lähettämistä tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset, tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaisesti milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

YKSITYISYYDEN SUOJA

Palveluntarjoaja noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Lisätietoja saat tietosuojaselosteestamme.

EVÄSTEET (“COOKIES”)

Käytämme tällä verkkosivustolla erilaisia teknisiä sovelluksia, muun muassa evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palvelusta. Lisäksi Palveluntarjoajan yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Voimme myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Mikäli annat itsestäsi tunnistamisen mahdollistavia tietoja verkkosivuillamme, tallennamme nämä tiedot muiden tietojen kanssa. Lisätietoja saat tietosuojaselosteestamme.

Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Käyttäjän verkkoselain hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi torjua evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön jälkeen. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.

Nämä käyttöehdot on luotu 5.10.2021 ja viimeksi päivitetty 5.10.2021.